Voor wie is 2BLove?

Voor jou! Ja, jij die dit leest!
Want jij bent het die jouw wereld creëert! In deze wereld is alles mogelijk, als je er maar in gelooft!

Ook bedrijven kunnen mijn hulp inschakelen. Bijv. loopt een project niet? Waar stagneert deze? Wat laat dit jou zien.

Maar ook bij het opzetten van projecten kun je bij mij terecht. Want door mijn geloof in ideeën/plannen is er veel mogelijk (de nog niet bekende mogelijkheden worden mogelijk).

Een mooi voorbeeld hiervan is mijn onlangs opgezette scholenproject op de basisscholen in mijn dorp. Hier werd de vraag aan de kinderen gesteld waar hun blij van worden in hun dorp! Daardoor zijn vele leuke ideeën ontstaan en er worden er zelfs al wat in werking gesteld ( zie pagina Projecten).

Maar ook het initiatief van de buurtbus in ons dorp. In een jaar tijd van idee tot werkelijkheid. Ik ben er trots op!

Besef:

Jij bent uniek! Jij doet er toe. Waar en bij wie je ook bent. Overal.
Jij bent jouw wereld waarin je leeft.En alleen jij hebt daar de regie van in handen. Verander jij dan verandert de wereld om je heen. Jij bent jouw eigen kracht! en Ja!! die is mega!

Ga staan voor wie jij bent en laat jouw kracht zien!

Wees er trots op en vooral… Wees TROTS op jezelf!

2B love is the best in your infinite beautiful world of inspiration, creativity and (un)known opportunities.

Liefde Zijn dat is het beste in jouw oneindige mooie wereld van inspiratie, creativiteit en (on)gekende mogelijkheden.