6. Opbloeien

opbloeien

Opbloeien

Kijk om je heen en zie eens hoe ver je bent gekomen.
Ja, je komt van ver! Zelfs vanuit je diepste dromen.

Terugkijkend op jouw leven, lieve schat
Heb je vele levenslessen gehad.

En alles ben je aangegaan
En geen enkele angst uit de weg gegaan.

Daar was moed en lef voor nodig, allemaal voortgekomen uit jouw vertrouwen
Waar jij voortdurend op verder ging bouwen.

Via al deze lessen ben jij spiritueel enorm gaan groeien
En met alle verkregen inzichten helemaal open gaan bloeien.

Nu mag je je laten zien in al je pracht
En zijn al deze lessen voor jou de basis van jouw immense kracht.

Door nu met jouw krachten te gaan stoeien
zal alles om je heen gaan opbloeien

Zie dit alles met een grote glimlach aan
want jouw liefdevolle, stralende en krachtige energie stroomt daar waar het kan gaan!

2B love is the best in your infinite beautiful world of inspiration, creativity and (un)known opportunities.

Liefde Zijn dat is het beste in jouw oneindige mooie wereld van inspiratie, creativiteit en (on)gekende mogelijkheden.