Inspiratiekaarten

Trots dat ben ik!
Begonnen aan zelfgemaakte inspiratiekaarten. En de bijbehorende teksten zijn op afstemming met de engelen gemaakt. Het blijft mooi en bijzonder wat ik elke keer weer door krijg!
In de onderliggende pagina’s bij inspiratiekaarten is de boodschap te lezen die hoort bij elke kaart. Veel plezier!

Hieronder de allereerste (1).
Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina Bevrijding.
bevrijding-pptx-a
De tweede (2).
Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina Oneindige Liefde.

oneindige-liefde

De derde (3):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina Verlichting.

verlichting

De vierde (4):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina Opnieuw beginnen.

opnieuw-beginnen

De vijfde (5):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina Straal!

straal-en-vertel-jouw-verhaal

De zesde (6):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina: Opbloeien

opbloeien

De zevende (7):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina: Diepgang

diepgang

De achtste (8):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina: Verandering

verandering

De negende (9):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina: Een nieuw pad bewandelen

een-nieuw-pad-bewandelen

De tiende (10):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart: zie pagina: Wijsheid

wijsheid

De elfde (11e):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: Matrix

matrix

De twaalfde (12e):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: Verschuiving

verschuiving

De dertiende (13e):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: Zachtmoedigheid

zachtmoedigheid

De veertiende (14e):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina : Warme Gloedwarme-gloed1

Hieronder de vijftiende (15e):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: Zelfwaardering

zelfwaardering

Hieronder de zestiende (16e):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: De kracht van blijdschap

de-kracht-van-blijdschap

Hieronder de zeventiende (17e):

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: Zuiver en Helder.

zuiver-en-helder

Hieronder de 18e:

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: Klaar.. om te vliegen!

 

Hieronder de 19e:

Voor de boodschap behorende bij deze mooie kaart, zie pagina: Liefde

2B love is the best in your infinite beautiful world of inspiration, creativity and (un)known opportunities.

Liefde Zijn dat is het beste in jouw oneindige mooie wereld van inspiratie, creativiteit en (on)gekende mogelijkheden.