8. Verandering

verandering

Verandering

In een split second van je leven
Kan een verandering je heel  veel geven

Het zijn 11 letters in 1 woord geschreven
Maar het is niet te beschrijven wat mensen aan gevoel hierin beleven

Het oude  heeft plaatsgemaakt voor nieuwe dingen
En ook deze verandering verplaatst zich als een druppel in steeds groter wordende kringen

Het mooie is dat deze energietrilling zich verplaatst
Naar alles en iedereen, wat zelfs jou verbaast

Blijf vertrouwen op deze nieuwe koerswijziging
Want dat het jou veel brengt is zeker en dat is al 1 ding

Maar durf hierin ook vooral te ontvangen
Zodat dit samen met jouw gulle geven  nu eindelijk in evenwicht mag hangen

Lief mooi mens, wat ben je groots in jouw Zijn
Houd je vanaf nu in niets meer klein!

2B love is the best in your infinite beautiful world of inspiration, creativity and (un)known opportunities.

Liefde Zijn dat is het beste in jouw oneindige mooie wereld van inspiratie, creativiteit en (on)gekende mogelijkheden.